Kan jag hämta ut mina recept på alla apotek?

Dina recept går att hämta ut på alla Sveriges apotek, oavsett vilken aktör som äger apoteket.

Du kan även hämta ut dina recept online här.