Gäller högkostnadsskyddet hos alla apoteksaktörer?

Ja, högkostnadsskyddet fortsätter att gälla för alla apoteksaktörer.